NUMERIČKA ANALIZA I DISKRETNA MATEMATIKA

 

Početna strana


O kursu NAD IR i OS

O kursu NAD SI


O kursu NUM


Numerička analiza


Diskretna matematika

Нумеричка анализа - предиспитне обавезе

Предиспитни рад из нумеричке анализе може да се реализује на неколико начина: 
  1. Презентације одабране нумеричке методе са понуђеног списка тема или теме коју студенти предложе, у договору са наставницима.

  2. Презентација примене нумеричке методе, нумеричке симулације или одабраног алгоритма изабране према афинитету студената, у договору са наставницима.

  3. Израда задатака програмерског типа, са списка понуђених задатака.

  4. Израда задатака према добијеном шаблону.
Овде можете наћи опис и упутства за све начине израде предиспитног рада.

Материјали за наставу из Нумеричке математике 

15.03.2017. 1. Појам грешке исправљене ситне грешке 
15.03.2017. 2. Нелинеарне једначине додате слике
22.03.2017. 3. Системи линеарних једначина додате итеративне методе
13.04.2017. 4. Интерполација исправљене ситне грешке
27.04.2017. 5. Диференцирање цело поглавље
03.05.2017. 6.1 Интеграција Њутн-Коутсове формуле
10.05.2017. 6.2 Интеграција други део

 
          

Za sve dodatne informacije obratite se na mail natasa@etf.rs