NUMERIČKA ANALIZA I DISKRETNA MATEMATIKA

 

 

 

 

 

 

15.3.2008. Vežbe: Uvodni čas

15.3.2008.  INTERPOLACIJA (predavanje)

15.3.2008.  Vežbe: Interpolacija

15.3.2008.   NUMERIČKO DIFERENCIRANJE (predavanja)

15.3.2008.  Vežbe: Numeričko diferenciranje

15.3.2008.  NUMERIČKA INTEGRACIJA (predavanja)

15.3.2008.  Vežbe: Numerička integracija

15.3.2008.  SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA (predavanja)

15.3.2008.  Vežbe: Sistemi jednačina

15.3.2008.   NELINEARNE JEDNAČINE (predavanja)

15.3.2008. Vežbe: Nelinearne jednačine            

                  povratak na naslovnu stranicu

Dokumenti su urađeni u PDF formatu i za njihovo gledanje i štampanje dovoljan je Adobe Acrobat Reader verzija 4 ili novija. Aktuelna verzija  se besplatno može skinuti sa lokacije http://www.adobe.com/

Za sve dodatne informacije obratite se na mail jesic@etf.bg.ac.yu