Ова страница је посвећена делу курса Нумеричка анализа и дискретна математика за одсеке ИР и ОС, који се односи на део нумеричке анализе. Информације везане за део курса који се односи на дискретну математику налазе се овде.

ВЕСТИ

6. 11. 2020.
Изузетно, ове школске године је одлучено да испит може да се полаже из два дела, једна целина је НА, а друга ДМ.
 • Студенти могу један од ова два дела да полажу у једном испитном року, а други у неком наредном испитном року.
 • Положен један део испита важи до почетка јесењег семестра 2021/2022 школске године. Уколико студент не положи до тада и други део испита, положени део испита се поништава.
 • Минимални број поена да би један део испита био положен је 10 освојених поена на задацима и 7 поена на теоријском делу.
 • Поновним изласком на полагање дела испита који је студент већ положио, поништавају се претходно освојени поени.
4. 10. 2020.
Настава на курсу почиње 6. 10. 2020. године према објављеном распореду часова онлајн путем MS Teams платформе. У оквиру курса 13Е082НАД/С су отворена 2 канала:
 • П1, за предавања и вежбе на групи П1 и
 • П2, за предавања и вежбе на групи П2.

Основне информације

 • Курс Нумеричка анализа и дискретна математика се састоји из 2 дела, нумеричке анализе и дискретне математике.
 • Настава из сваког од делова траје по 7 недеља.
 • Наставници који учествују у настави су проф. др Бранко Малешевић, проф. др Синиша Јешић, проф. др Татјана Лутовац, проф. др Наташа Ћировић.
 • Настава се одржава у 2 групе, и за вежбе и за предавања.
 • У групи П1 се налазе студенти одсека ИР чије презиме почиње словом од А-Љ и сви студенти одсека ОС, а у групи П2 студенти одсека ИР чије презиме почиње словом од М-Ш.
 • У првој половини семестра на групи П1 се држи настава из Нумеричке анализе, а паралелно се на групи П2 држи настава из Дискретне математике. У другој половини семестра је обрнуто.
 • Информације о курсу и начину полагања за одсеке ИР и ОС налазе се овде.
 • Изузетно, за студенте који су одбранили предиспитне радове током претходне школске 2019-20 године, а нису до данас положили испит, одлучено је да поени које су тада освојили важе и током текуће школске године.
 • Званичан уџбеник за праћење дела Нумеричка анализа за одсеке ИР и ОС од школске 2018/2019 је "Нумеричка математика", Наташа Ћировић
 • Сва питања студенти могу слати на мејл наставника natasa@etf.bg.ac.rs.