Ова страница је посвећена курсу Нумеричка математика за одсеке ОС, ОЕ, ОФ, ОГ, ОТ.

ВЕСТИ


6. 4. 2023.
  • Израда задатака за предиспитне обавезе из Нумеричке математике одржаће се 19.05. од 16-18ч, у рачунарским лабораторијама на Факултету.
  • Надокнада предиспитних обавеза ће се одржати 3.06. од 16-18ч.
  • Надокнаду могу да раде и студенти који су радили предиспитне задатке у првом термину, с тим да се рачуна последњи реализован резултат.
  • Ово су сви термини за израду предиспитних задатака и додатне надокнаде неће бити организоване. Имајте у виду да предиспитни задаци носе 60 поена од укупно 100 на испиту.
  • Распоред седења по салама биће благовремено објављен путем мејлинг листе.

11. 2. 2023.
Настава ће почети 1. седмице семестра по распореду часова.

Основне информације

  • Информације о курсу и начину полагања налазе се овде.
  • Правила израде предиспитних задатака налазе се овде.
  • Званичан уџбеник за курс од школске 2018/2019 је "Нумеричка математика", Наташа Ћировић.
  • У настави учествују проф. др Наташа Ћировић и проф. др Синиша Јешић
  • Сва питања студенти могу послати на мејл наставника natasa@etf.bg.ac.rs.