Ова страница је посвећена делу курса Нумеричка анализа и дискретна математика за одсек СИ, који се односи на део нумеричке анализе. Информације везане за део курса који се односи на дискретну математику налазе се овде.

ВЕСТИ

02. 10. 2023.
Настава на курсу почиње 03. 10. 2023. године према објављеном распореду часова.

Основне информације

 • Курс Нумеричка анализа и дискретна математика је изборни предмет на трећем семестру основних студија Електротехничког факултета, Универзитета у Београду, на смеру Софтверско инжењерство (13С082НАД).
 • Курс се састоји из 2 дела, нумеричке анализе и дискретне математике.
 • Првих седам седмица се обрађују теме из дискретне математике, наредних пет седмица нумеричка анализа.
 • Информације о курсу и начину полагања за смер СИ налазе се овде.
 • Наставници који учествују у настави су проф. др Бранко Малешевић, проф. др Татјана Лутовац и проф. др Наташа Ћировић.
 • Званичан уџбеник за праћење дела нумеричка анализа је "Нумеричка математика", Наташа Ћировић
 • Сва питања студенти могу слати на мејл наставника natasa@etf.bg.ac.rs.

Предиспитне обавезе

 • Предиспитне обавезе се реализују решавањем задатака у MS Excel програму.
 • Решавање задатака се одржава у лабораторијама ЕТФ-а, у другој половини децембра.
 • Пред почетак јануарског испитног рока биће организована надокнада предиспитних обавеза, с тим што се поновним изласком поништава претходни резултат.
 • Предиспитни задаци се решавају у форми теста преко elearning мудл платформе РЦУБ.
 • Обавештења и материјале везане за курс можете пратити на МСТимсу, у оквиру тима СИ Нумеричка анализа и дискретна математика, 2023/24.
 • У оквиру курса на МС Тимс платформи биће доступни сви задаци у МС Екселу који су решавани на настави.