Ова страница је посвећена делу курса Нумеричка анализа и дискретна математика за одсек СИ, који се односи на део нумеричке анализе. Информације везане за део курса који се односи на дискретну математику налазе се овде.

ВЕСТИ

6. 11. 2020.
Изузетно, за студенте који полажу испит у интегралној форми (а не преко колоквијума), ове школске године је одлучено да испит може да се полаже из два дела, једна целина је НА, а друга ДМ.
  • Студенти могу један од ова два дела да полажу у једном испитном року, а други у неком наредном испитном року.
  • Положен један део испита важи до почетка јесењег семестра 2021/2022 школске године. Уколико студент не положи до тада и други део испита, положени део испита се поништава.
  • Минимални број поена да би један део испита био положен је 10 освојених поена на задацима и 7 поена на теоријском делу.
  • Поновним изласком на полагање дела испита који је студент већ положио, поништавају се претходно освојени поени.
5. 10. 2020.
Настава на курсу почиње 6. 10. 2020. године уводним предавањем (презентација курса) према објављеном распореду часова онлајн путем MS Teams платформе. Линк за приступ курсу се налази овде.

Основне информације

  • Курс Нумеричка анализа и дискретна математика се састоји из 2 дела, нумеричке анализе (НА) и дискретне математике (ДМ).
  • Настава из сваког од делова траје по 6 недеља.
  • Наставници који учествују у настави су проф. др Бранко Малешевић, проф. др Татјана Лутовац, проф. др Наташа Ћировић.
  • Информације о курсу и начину полагања налазе се овде.
  • Званичан уџбеник за праћење дела Нумеричка анализа од школске 2018/2019 је "Нумеричка математика", Наташа Ћировић
  • Сва питања студенти могу слати на мејл наставника natasa@etf.bg.ac.rs.